تماس از ساعت 8 لغایت 17:30 روزهای کاری

021-91071092

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 لغایت 17:30

آدرس ایمیل:

info@sabaenergy.ir

پروژه‌

 

پروژه مشاوره احداث مرکز دیسپاچینگ محلی شبکه تولید و توزیع مناطق پارس 1 و 2

 
 

 
 

مشخصات پروژه:

  • کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس
  • پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین
  • مدت قرارداد: 9 ماه
  • زمان شروع: آبان 1395
  • زمان خاتمه: خرداد 1396
 

شرح موضوع پروژه:

خدمات مشاوره جهت طراحی پایه و تفصیلی، تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی فنی و مالی اسناد مناقصه گران مرتبط با احداث مرکز دیسپاچینگ محلی شبکه تولید و توزیع مناطق پارس 1 و 2

 
 

هم اکنون، با ما در ارتباط باشید...!

تماس بگیرید

021-91071092

آدرس ایمیل

info@sabaenergy.ir