تماس از ساعت 8 لغایت 17:30 روزهای کاری

021-91071092

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 لغایت 17:30

آدرس ایمیل:

info@sabaenergy.ir

مشتریان
       

کارفرمایان و مشتریان شرکت صبا انرژی

 

به صورت کلی مشتریان (کارفرمایان) شرکت صبـا انـرژی به چهار دسته کلی به شرح ذیل تقسیم‌بندی می‌شوند:

 
   

الف سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو شامل

 

–  شرکت‌های برق منطقه‌ای

– شرکت‌های توزیع برق

– شرکت‌های مرتبط با سازمان آب

 


   

ب شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت شامل

 

– شرکت ملی نفت ایران

– شرکت ملی گاز ایران

– شرکت ملی پخش و پالایش

– سازمان‌های زیر مجموعه صنایع پتروشیمی 

 


 

ج نیروگاه‌ها 

 

–  نیروگاه‌های تولید پراکنده (Distributed Generation)

– نیروگاه‌های تولید برق با انرژی تجدیدپذیر (نیروگاه بادی و خورشیدی)

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا          ا
 

د حمل و نقل و سایر بهره‌برداری‌ها

 

– شرکت‌های مرتبط با مترو

 

هم اکنون، با ما در ارتباط باشید...!

تماس بگیرید

021-91071092

آدرس ایمیل

info@sabaenergy.ir