تماس از ساعت 8 لغایت 17:30 روزهای کاری

021-91071092

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 لغایت 17:30

آدرس ایمیل:

info@sabaenergy.ir

پروژه‌

پروژه پروژه خدمات مشاوره و پشتیبانی اسکادا شرکت توزیع برق البرز

 


مشخصات پروژه:

 • کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق البرز
 • پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین
 • مدت قرارداد: ۱۲ ماه
 • زمان شروع: ۱۳۹۸
 • زمان خاتمه: ۱۳۹۹

شرح موضوع پروژه:

استفاده از خدمات مشاوره در امر نگهداری و پشتیبانی سیستم اسکادا

 • اعمال تغییرات جدید بر روی Data base سیستم
 • کنترل دائمی آلارم‌های سیستمی دریافتی و رفع نواقص احتمالی
 • حفظ پیکربندی و همکاری در شناسایی اشکال احتمالی اتصال نقاط Remote
 • کنترل تبادل اطلاعات سیستم با نقشه GIS شبکه و تهیه Data base مرتبط
 • تهیه و اعمال فرمت گزارش گیری مورد نظر کارفرما از سیستم در دوره‌های مشخص اعم از روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه و …
 • پیگیری و همکاری رفع اشکالات احتمالی مقادیر آنالوگ
 • اعمال فرمت گزارش گیری مقادیر انرژی دریافتی / مصرفی برای دوره‌های زمانی مورد نیاز
 • فعالیت‌ مهندسی مرتبط با تعریف Template خدمات مشاوره ای کلیه تجهیزات جدید اعم از  اتصال پست‌های زمینی، اتصال پست‌های فوق توزیع تازه تاسیس به سیستم اسکادا، اتصال تجهیزات هوایی جدید به سیستم اسکادا
 • فعالیت حضور فیزیکی در محل پست‌های زمینی و کلید‌های هوایی اتوماسیون جهت تنظیمات مورد نظر و برقراری ارتباط با سیستم اسکادا در صورت در خواست هماهنگی کارفرما
 • برقراری لینک نرم‌افزار اسکادا و GIS و به تبع آن ثبت تغییرات اعمال شده بر روی نرم‌افزار GIS
 • بروز رسانی نقشه CTP در محل آن شرکت پس از ارسال نقشه PDF ارسالی از سوی کارشناس اتوماسیون شبکه شرکت توزیع

 

هم اکنون، با ما در ارتباط باشید...!

تماس بگیرید

021-91071092

آدرس ایمیل

info@sabaenergy.ir