تماس از ساعت 8 لغایت 17:30 روزهای کاری

021-91071092

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 لغایت 17:30

آدرس ایمیل:

info@sabaenergy.ir

بایگانی‌ها

Awesome Image

پروژه اجرای پروتکل TASE.2 بین مراکز دیسپاچینگ مازندران با مرکز دیسپاچینگ ملی

پروژه اجرای پروتکل بین مراکز دیسپاچینگ مازندران با مرکز دیسپاچینگ ملی    مشخصات پروژه: کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای مازندران پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین  مدت قرارداد: 4 ماه زمان...

جزئیات
Awesome Image

پروژه خدمات مهندسی برای شرکت متانیر

پروژه خدمات مهندسی برای شرکت متانیر   مشخصات پروژه: کارفرما: شرکت متانیر پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین  مدت قرارداد: 5 ماه زمان شروع: 1398 زمان خاتمه: 1398 شرح موضوع...

جزئیات
Awesome Image

پروژه نصب و راه اندازی سیستم اسکادای شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

پروژه نصب و راه اندازی سیستم اسکادای شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان    مشخصات پروژه: کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین ...

جزئیات
Awesome Image

پروژه نصب و راه اندازی سیستم پشتیبان اسکادا برق منطقه‌ای غرب

پروژه نصب و راه اندازی سیستم پشتیبان اسکادای برق منطقه‌ای غرب (کرمانشاه، کردستان، ایلام)    مشخصات پروژه: کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای غرب پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین و شرکت...

جزئیات
Awesome Image

پروژه به‌روزرسانی نرم افزار مرکز دیسپاچینگ نمایشگاه(TRDC)

پروژه به‌روزرسانی نرم‌افزار مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع نمایشگاه (TRDC)   مشخصات پروژه: کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای تهران پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین و شرکت کرمان تابلو مدت قرارداد: 6...

جزئیات
Awesome Image

پروژه توسعه ظرفیت دیسپاچینگ سراسری انتقال گاز کشور

پروژه توسعه ظرفیت دیسپاچینگ سراسری انتقال گاز کشور         مشخصات پروژه: کارفرما: شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین و شرکت الماتکو مدت...

جزئیات

هم اکنون، با ما در ارتباط باشید...!

تماس بگیرید

021-91071092

آدرس ایمیل

info@sabaenergy.ir