تماس از ساعت 8 لغایت 17:30 روزهای کاری

021-91071092

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 لغایت 17:30

آدرس ایمیل:

info@sabaenergy.ir

بایگانی‌ها

Awesome Image

پروژه بدون اپراتور کردن پست‌های فوق توزیع برق منطقه‌ای مازندران و نصب و راه اندازی سیستم اسکادا

پروژه بدون اپراتور کردن پست‌های فوق توزیع برق منطقه‌ای مازندران و نصب و راه اندازی سیستم اسکادا    مشخصات پروژه: کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان پیمانکار: شرکت...

جزئیات
Awesome Image

پروژه خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم اسکادای پست‌های شرکت ذوب آهن اصفهان

پروژه خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم اسکادای پست‌های شرکت ذوب آهن اصفهان    مشخصات پروژه: کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین  مدت قرارداد: ۸...

جزئیات
Awesome Image

پروژه خدمات مشاوره و پشتیبانی اسکادا شرکت توزیع برق جنوب کرمان

پروژه پروژه خدمات مشاوره و پشتیبانی اسکادا شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان   مشخصات پروژه: کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق البرز پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین مدت قرارداد:...

جزئیات
Awesome Image

پروژه نصب و راه اندازی سیستم اسکادای شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

پروژه نصب و راه اندازی سیستم اسکادای شرکت توزیع برق شمال استان کرمان    مشخصات پروژه: کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین ...

جزئیات
Awesome Image

نصب و راه‌اندازی مرکز کنترل شهرک دارویی برکت استان البرز

پروژه نصب و راه‌اندازی مرکز کنترل شهرک دارویی برکت استان البرز   مشخصات پروژه: کارفرما: بنیاد برکت پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین و شرکت سازگان ارتباط مدت قرارداد: 5...

جزئیات
Awesome Image

پروژه نصب و راه اندازی سیستم اسکادای شرکت توزیع برق غرب استان مازندران

پروژه نصب و راه اندازی سیستم اسکادای شرکت توزیع برق غرب استان مازندران    مشخصات پروژه: کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران پیمانکار: شرکت صبا انرژی آفرین ...

جزئیات

هم اکنون، با ما در ارتباط باشید...!

تماس بگیرید

021-91071092

آدرس ایمیل

info@sabaenergy.ir