تماس از ساعت 8 لغایت 17:30 روز های کاری

021-66592336

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

8 صبح لغایت 5:30 بعد از ظهر

آدرس ایمیل:

info@sabaenergy.ir

جزئیات پروژه

 

موضوع پروژه :

انجام مطالعات مقدماتی جهت راه اندازی طرح ملی دیسپاچینگ نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران که شامل موارد وشروحه زیر میگردد:
مطالعه، طراحی، تهیه طرح اولیه، تهیه لیست تجهیزات و نقشه بندی فیزیکی و منطقی تجهیزات سیستم جمع آوری و انتقال، نظارت و کنترل اطلاعات از مراکز و مناطق عملیاتی تولید نفت و گاز به مرکز کنترل تهران.
مطالعه و بررسی وضعیت موجود زیرساختها و پروژه های در دست اقدام شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به منظور ارائه طراحی بهینه.
 

کارفرما :

شرکت ملی نفت ایران  – اداره نظارت بر تولید
 

پیمانکار:

صبا انرژی

زمان شروع:

آبان ۱۳۸۹

زمان خاتمه:

اسفند ۱۳۸۹

هم اکنون، با ما در ارتباط باشید...!

تماس بگیرید

021-66592336

آدرس ایمیل

info@sabaenergy.ir