تماس از ساعت 8 لغایت 17:30 روز های کاری

021-66592336

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

8 صبح لغایت 5:30 بعد از ظهر

آدرس ایمیل:

info@sabaenergy.ir

توسعه ظرفیت دیسپاچینگ سراسری انتقال گاز کشور
                       
                 
   
پروژه: توسعه ظرفیت دیسپاچینگ سراسری انتقال گاز کشور
موضوع پروژه: پروژه طراحی سیستم، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی، تست و آموزش ۵۰ پایانه راه دور اضطراری (RTU) و اتصال آن به سیستم دیسپچینگ گاز به صورت EPC انواع و تایپ RTUهای موجود در پروژه: Type A3 Type B1, B2 Type C (Line Break Valve)
کارفرما: شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران
پیمانکار: شرکت الماتکو – شرکت صبا انرژی
مدت قرارداد: ۶ ماه
زمان شروع: مرداد ۱۳۸۹
زمان خاتمه: اسفند ۱۳۸۹
                             
 

هم اکنون، با ما در ارتباط باشید...!

تماس بگیرید

021-66592336

آدرس ایمیل

info@sabaenergy.ir